Policy gällande tävling och avgifter

Tävlingsavgifter

ÅSS betalar alla dina anmälningsavgifter till normala tävlingar om du har hög träningsnärvaro. Normal anmälningsavgift är ca 70kr per individuell start och ca 90kr per lagkappstart. Efteranmälan kostar i regel dubbelt så mycket, dvs ca 140kr per individuell start. ÅSS står för enstaka efteranmälningar men förbehåller sig rätten att kräva in mellanskillnaden, dvs ca 70kr per start av simmaren.

ÅSS har även som policy att stå för hela eller en större del av anmälningsavgiften till dyrare tävlingar. Prata med tränare om detta.

Om man är anmäld men ej startar utan giltig anledning skall simmaren stå för hela anmälningsavgiften plus eventuell straffavgift. I regel är straffavgiften lika med anmälningsavgiften, dvs tom bana kostar i regel 140kr per individuell start, information om avgifter står i tävlingens inbjudan.

- Sjukdom, skador och nybörjarnerver är exempel på giltiga anledningar till tom bana.

- Ej giltig anledning är tex att man inte ”orkar” vänta på en eftermiddagsstart eller får för sig att åka att fika hos mormor istället.

I dessa fall betalas anmälningsavgift + straffavgift till SWISH 123 - 30 34 642. Märk betalningen med: Tom bana, simmarens namn, tävlingens namn.

Lägeravgifter

ÅSS subventionerar lägeravgifter upp till 75% av kostnaden för simmare i A-gruppen och livräddningsgruppen, dock max 3000kr per simmare och kalenderår. Subventioneringar utöver detta äskas till styrelsen@asundenssim.se

Om man är anmäld till läger men ej deltar utan giltig anledning förbehåller sig ÅSS rätten att kräva in hela lägeravgiften från simmaren.