Simgrupper

Här följer en kort beskrivning av våra olika barn och ungdomsgrupper.


Pingvin 1

I Pingvingrupperna lägger vi fokus på grunderna i simsätten crawl och ryggcrawl. Vi tränar mycket på vattenvana; att kunna doppa, bubbla, flyta och hoppa ner i vattnet på ett lekfullt sätt.

Pingvingrupperna är rätt nivå för dig som fyllt minst 4 år, vill få bättre vattenvana och vill lära dig simma. Vårdnadshavare bör vara med i bassängen tills simmaren är tillräckligt trygg i att vara själv i vattnet. Detta beslut tas i samråd med tränaren. Vårdnadshavaren ska då vara med runt bassängen på land.  

Pingvin 2

I Pingvingrupperna lägger vi fokus på grunderna i simsätten crawl och ryggcrawl. Vi tränar mycket på vattenvana; att kunna doppa, bubbla, flyta och hoppa ner i vattnet på ett lekfullt sätt.

Pingvingrupperna är rätt nivå för dig som fyllt minst 4 år, vill få bättre vattenvana och vill lära dig simma. Vårdnadshavare bör vara med i bassängen tills simmaren är tillräckligt trygg i att vara själv i vattnet. Detta beslut tas i samråd med tränaren. Vårdnadshavaren ska då vara med runt bassängen på land.  

Delfin 1

I Delfingrupperna fokuserar vi på siminlärning i simsätten crawl, ryggcrawl och bröstsim. Vi provar även på grunderna i fjärilsim. Vi tränar vattenvana; att kunna doppa, bubbla, flyta och hoppa ner i vattnet på ett lekfullt sätt. När simmarna fått tillräckliga simkunskaper testar vi även på att simma och dyka på djupt vatten i stora bassängen.  

Delfingrupperna är rätt nivå för barn som vågar vara i bassäng där de bottnar själva och har börjat att ta sig fram i vattnet utan krav på teknik i simtagen. Vårdnadshavare bör vara med runt bassängen och även vid behov vara med simmaren i vattnet.

 

Delfin 2

I Delfingrupperna fokuserar vi på siminlärning i simsätten crawl, ryggcrawl och bröstsim. Vi provar även på grunderna i fjärilsim. Vi tränar vattenvana; att kunna doppa, bubbla, flyta och hoppa ner i vattnet på ett lekfullt sätt. När simmarna fått tillräckliga simkunskaper testar vi även på att simma och dyka på djupt vatten i stora bassängen.  

Delfingrupperna är rätt nivå för barn som vågar vara i bassäng där de bottnar själva och har börjat att ta sig fram i vattnet utan krav på teknik i simtagen. Vårdnadshavare bör vara med runt bassängen och även vid behov vara med simmaren i vattnet.

Delfin 3

I Delfingrupperna fokuserar vi på siminlärning i simsätten crawl, ryggcrawl och bröstsim. Vi provar även på grunderna i fjärilsim. Vi tränar vattenvana; att kunna doppa, bubbla, flyta och hoppa ner i vattnet på ett lekfullt sätt. När simmarna fått tillräckliga simkunskaper testar vi även på att simma och dyka på djupt vatten i stora bassängen.  

Delfingrupperna är rätt nivå för barn som vågar vara i bassäng där de bottnar själva och har börjat att ta sig fram i vattnet utan krav på teknik i simtagen. Vårdnadshavare bör vara med runt bassängen och även vid behov vara med simmaren i vattnet.

Teknik 1

I teknikgruppen simmar vi i stora bassängen. Träningen har fokus på simsätten crawl, ryggcrawl och bröstsim och att kunna simma minst 50 meter utan att stanna. Vi övar på att flyta samt dyka från kant och pall. Simmaren får även lära sig grunderna i fjärilsim.

Teknikgruppen är rätt nivå för simmare som känner sig trygga att ta sig fram minst 25 meter på mage och rygg på djupt vatten, kan ha huvudet under vattnet och dyka ner i vattnet. Simmaren ha ska grundläggande kunskaper i något av simsätten crawl, ryggsim eller bröstsim.

Teknik 2

I teknikgruppen simmar vi i stora bassängen. Träningen har fokus på simsätten crawl, ryggcrawl och bröstsim och att kunna simma minst 50 meter utan att stanna. Vi övar på att flyta samt dyka från kant och pall. Simmaren får även lära sig grunderna i fjärilsim.

Teknikgruppen är rätt nivå för simmare som känner sig trygga att ta sig fram minst 25 meter på mage och rygg på djupt vatten, kan ha huvudet under vattnet och dyka ner i vattnet. Simmaren ha ska grundläggande kunskaper i något av simsätten crawl, ryggsim eller bröstsim.

Teknik 3

I teknikgruppen simmar vi i stora bassängen. Träningen har fokus på simsätten crawl, ryggcrawl och bröstsim och att kunna simma minst 50 meter utan att stanna. Vi övar på att flyta samt dyka från kant och pall. Simmaren får även lära sig grunderna i fjärilsim.

Teknikgruppen är rätt nivå för simmare som känner sig trygga att ta sig fram minst 25 meter på mage och rygg på djupt vatten, kan ha huvudet under vattnet och dyka ner i vattnet. Simmaren ha ska grundläggande kunskaper i något av simsätten crawl, ryggsim eller bröstsim.

Minimedley

I minimedley tränar vi på att förbättra tekniken i crawl, ryggcrawl, bröstsim och fjärilssim. Vi fortsätter med att förbättra tekniken i att dyka från kant och pall och vi övar även på vändning och målgång. Gruppen är förberedande för att testa på att tävlingssimma. 

Minimedley är rätt nivå för simmare som kan simma 100 meter och kan simma crawl, ryggcrawl och bröstsim. Simmaren ska även ha grundläggande kunskaper i dyk från kant eller pall. 

Medley

I medley tränar vi för att förbättra tekniken i alla simsätt, start, vändning och målgång. Vi tränar på att kunna simma minst 50 meter med fart men också längre distanser samt medley. Målet är att testa på alla tävlingsmoment så man kan börja tävla.

Medley är rätt nivå för simmare som har kunskaper i de fyra simsätten, har grundläggande kunskaper i dyk från pall, vändningar och målgång,  samt som klarar av att simma längre distanser under träningspasset. 

A-gruppen

A- gruppen är högsta gruppen för ungdomar. Vi tränar för att förbättra tekniken i alla simsätt, start, vändningar och målgång. Vi tränar på att kunna simma minst 100 meter med fart, men också längre distanser, samt 100/200 meter medley. Målet är att alla ska bli säkra på tävlingsmomenten så man blir säker inför tävling. Allmän fysisk utveckling genom gruppträning på gym.

A-gruppen passar ungdomar som vill träna för att tävla samt förbättra sin simteknik i alla simsätt. Målet är att man ska vara väl förberedd inför tävling och få förståelse av träning och tävlingsstrategier.

Gymträning

De simmare som går i Medley eller A-gruppen och har fyllt 13år erbjuds kompletterande gymträning för att stärka alla muskelgrupper. Träningen är på Lindas Gym på Lassalyckan.