Nordiska ungdomssimspelen

Anmälan till Nordiska ungdomssimspelen är nu öppen. Inbjudan
finns under tävling.
Tävlingen arrangeras av Linköpings ASS 6-8-juli. Kort anmälningstid till denna tävling. Anmälan måste
vara ÅSS tillhanda senast 22:00 torsdag 14/6.