Tillbaka till Kontakt & information

Styrelsen

STYRELSEN, 2018

Ordförande:

Liv Bolsing

 

Vice ordförande:

Per Bergman
 

Kassör:

Jenny Knall
 
Vice kassör:
Ove Söderberg
 
Sekreterare:
Malin Carlbom
 
Styrelseledamöter:
Tomas Jönsson
Raimo Saarela
 

Suppleanter:

Leila Bador
Jens Wahlberg
Maila till alla i styrelsen; styrelsen@asundenssim.se
———————————————————-
 Revisor:
Martin Ekstrand
 
Revisorsuppleant:
Anna Edman
 ———————————————————-

Valberedning: 

Petra Grönhaug
Anna Boström
 
Mejla alla i valberedningen: valberedning@asundenssim.se