Avgifter 2019

Under slutet av April kommer faktura på medlems och träningsavgifter distribueras. 
Även faktura på träningskläder kommer komma under denna period.