Tillägg till policy gällande tävlingar & avgifter

Ett tillägg gällande extra avgifter är gjort i Policy gällande tävlingar & avgifter. Länk till Policyn.