Vårterminen 2021 angående Covid 19

Vårterminen 2021 angående Covid 19

Åsundens Simsällskap tar smittspridningen av Covid-19 på största allvar och följer noga de restriktioner och rekommendationer som ges, både lokalt och nationellt.
Under rådande situation, finns det ingen möjlighet att kunna bedriva simverksamhet i enlighet med de restriktioner och rekommendationer som getts.

När vi kan återuppta träningsverksamheten är i dagsläget inte möjligt att svara på.
Beslutet gäller till och med 24 januari men kan ändras om det kommer nya riktlinjer.

Ny information kommer under januari 2021.

Styrelsen ÅSS