Uppstartsläger

Lördagen den 29 augusti kommer ÅSS anordna ett uppstartsläger inför höstterminen.
Det kommer bli ett dagläger med mycket simning och andra gemenskapsfrämjande aktiviteter.
Man anmäler sig på hemsidan senast den 23 augusti.
Inbjudan hittar du här