Ungdoms Grand Prix

Nu ligger tävlingen uppe för anmälan

Ungdoms Grand Prix 1 + extra åldersklass (18-20)
den 12–13 oktober 2019, Borås 

Ni hittar inbjudan under ”Tävlingar”  

Anmälan måste vara gjord till ÅSS senast Onsdag 25/9  kl. 20:00