Träningstider VT 2021

Vårterminen 2021 träningstider:

Tisdag
A-gruppen 18.30-20.00

Torsdag
Medley         17.30-18.30
A-gruppen  18.30-20.00

Söndag
Delfin 1        15.15-16.15
Delfin 2        16.15-17.15
Delfin 3        17.15-18.15
Teknik 1       15.30-16.30
Teknik 2       16.30-17.30
Medley         17.00-18.30
A-gruppen  17.30-19.00