Träningen börjar!

Söndagen 6/9 börjar träningen!

En del ändringar har införts för Söndagarna

Tisdag

Livräddning     17.30-18.30
A-gruppen       18.30-20.00

Torsdag

Medley             17.30-18.30
A-gruppen       18.30-20.00

Fredag

Lindas Gym (A-gruppen)     17.00-18.00   

Söndag

Delfin 1             15.30-16.15     
Delfin 2             16.30-17.15
Teknik 1            15.30-16.30
Teknik 2            16.30-17.30
Medley             15.30-17.00
A-gruppen       17.30-19.00 
Vuxen ny          19.00-20.00 
Vuxen forts.    19.00-20.00 

Välkommen!