Betalning av extra avgifter för simmare.

I de fall som simmare skall stå för del av avgift skall detta vara klubben tillhanda före det aktuella evenemanget. Antingen betalats detta till kassör eller medföljande tränare via konto eller kontant. Detta gäller vid samtliga aktiviteter exempelvis tävling & läger.