Medlemsregistrering

Jag vill uppmana alla medlemmar att registrera sitt medlemskap via nedanstående länk. Vi har tyvärr inte ett register som vi kan förlita oss på i dagsläget och vill at ni hjälper oss med detta.

Registrering

Med vänliga hälsningar

Styrelsen