Information & Deltagarlista NUSS

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Information

NUSS-äldre blev rekordartat med över 3700 anmälningar vilket föranlett ett stort antal begränsingar enligt grenordning. Information löpande om tävlingen kommer att läggas ut på www.skelfsborg.com samt www.livetiming.se (from 18/1)

OBS ! Notera att även “reserver” skall strykas

Grenlista för nedladdning.

Deltagarlista  för nedladdning.

Klubbstatistik för nedladdning.