Vårt Bankgironummer är 5815-8585

Vårt Swish-nummer är 123-30 34 642