Årsmöte ÅSS

Onsdag 20/3 kl 18:00 har vi årsmötet för ÅSS.
Motioner till mötet ska lämnas in senast 28/2 och skickas per mail till styrelsen@asundenssim.se

Platsen är Hotell Lassalyckan

Anmälan till:  styrelsen@asundenssim.se 
Meddela ev. specialkost 

Handlingar kommer att finnas tillgängliga senast 13/3 i “skrubben”
Önskar ni en kopia på mail så skicka ett mail till styrelsen.

Välkomna!